Borgermøde i Aulum Fritidscenter

Den 21. februar 2019 kl. 19:00 i Aulum Fritidscenter

Herning og Holstebro Byråd vedtog hhv. den 22. januar og den 29. januar 2019 at offentliggøre forslag til kommuneplantillæg, samt lokalplan med tilhørende miljøkonsekvensrapport for energiparken ved St. Soels.

Mødet vil blandt andet omhandle følgende:

  • Miljøkonsekvensrapporten vil blive gennemgået

  • Eurowind samt Vindteam vil komme med en status på projektet

  • Energistyrelsen vil deltage og gennemgå Værditabsordningen og kort komme ind på Køberetsordningen

  • Køberetsordningen vil blive gennemgået i dybden på et senere mødeNedenfor kan du trykke på de forskellige bilag, for at se dem i deres fulde længde
  • K/S St. Soels Energipark
  • Mariagervej 58B
  • 9500 Hobro
  • Danmark
  • 96207040