Beskrivelse af St. Soels Energipark

Her kan du se mere omkring det konkrete projekt og læse mere generelt om vindmøller. Du kan navigere rundt via siden menu.
Om projektet

Vindteam ApS og Eurowind Energy A/S har ansøgt og fået godkendelse til 7 nye vindmøller på en lige række langs med Herning/Holstebro-motorvejen ved St. Soels nordvest for Aulum.

3 vindmøller vil blive placeret i Herning Kommune og 4 vindmøller placeres i Holstebro Kommune.
Foruden vindmøller agter Vindteam ApS at etablere en solcellepark på ca. 32 hektar umiddelbart syd for vindmølleprojektet.

I forbindelse med projektets realisering vil der blive nedlagt 7 beboelsesejendomme i nærområdet.

Projektområdet er mod øst afgrænset af Herning/Holstebro-motorvejen og ellers præget af intensivt landbrug og relativt få spredte bebyggelser. Projektet vil have en afstand til Tvis på knap 4 km, medens Aulum og Sørvad ligger henholdsvis godt 3 km og godt 5 km fra projektområdet.

Både Siemens og Vestas er potentielle leverandører af vindmøllerne til projektet; dog vil de 7 vindmøller, uanset leverandør, have en totalhøjde på op til 140 m. Med udgangspunkt i en Vestas V126 vindmølle på 3,6 MW er produktionspotentialet for området op til ca. 70.500 MWh pr. år, hvilket svarer til, at vindmøllerne kan forsyne ca. 17.625 husstande med CO2-neutral strøm.

Solcelleparken forventes at producere ca. 20.000 MWh årligt, hvorved ca. 5.000 husstande vil kunne blive forsynet med CO2-neutral elektricitet.
  • K/S St. Soels Energipark
  • Mariagervej 58B
  • 9500 Hobro
  • Danmark
  • 96207040