Beskrivelse af St. Soels Energipark

Vindteam ApS ønsker at opstille op til 7 nye vindmøller på en lige række langs med Herning/Holstebro-motorvejen ved St. Soels nordvest for Aulum.

3 vindmøller vil blive placeret i Herning Kommune og 4 vindmøller placeres i Holstebro Kommune.
Foruden vindmøller agter Vindteam ApS at etablere en solcellepark på ca. 32 hektar umiddelbart syd for vindmølleprojektet.

I forbindelse med projektets realisering vil der blive nedlagt 7 beboelsesejendomme i nærområdet.

Projektområdet er mod øst afgrænset af Herning/Holstebro-motorvejen og ellers præget af intensivt landbrug og relativt få spredte bebyggelser. Projektet vil have en afstand til Tvis på knap 4 km, medens Aulum og Sørvad ligger henholdsvis godt 3 km og godt 5 km fra projektområdet.

Både Siemens og Vestas er potentielle leverandører af vindmøllerne til projektet; dog vil de 7 vindmøller, uanset leverandør, have en totalhøjde på op til 140 m. Med udgangspunkt i en Vestas V126 vindmølle på 3,6 MW er produktionspotentialet for området op til ca. 70.500 MWh pr. år, hvilket svarer til, at vindmøllerne kan forsyne ca. 17.650 husstande med CO2-neutral strøm.

Solcelleparken forventes at producere ca. 20.000 MWh årligt, hvorved ca. 5.000 husstande vil kunne blive forsynet med CO2-neutral elektricitet.

Der er indgået lodsejeraftaler på hele projektområdet, ligesom Vindteam ApS har indgået aftale med alle ejere af de ejendomme, som vil skulle nedlægges såfremt projektet realiseres.
  • K/S St. Soels Energipark
  • Mariagervej 58B
  • 9500 Hobro
  • Danmark
  • 96207040