VE-Loven (Lov om fremme af Vedvarende Energi)

På de underliggende sider finder du en kort beskrivelse af de 2 ordninger som projektet er omfattet af. Det er ordninger, der begge har til hensigt at fremme den lokale forankring af vindmølleprojekter og til en vis grad kompensere for de gener naboerne måtte opleve.

Administrationen af Køberetsordningen og Værditabsordningen vil blive håndteret af Eurowind, men alt materiale vil inden offentliggørelse blive godkendt af energistyrelsen.dk
  • K/S St. Soels Energipark
  • Mariagervej 58B
  • 9500 Hobro
  • Danmark
  • 96207040