Køberetsordningen

Naboer til nye solcelle- og vindmølleprojekter kan nu blive medejere


Læs udbudsmaterialet ved at klikke på billedet til højre.


På grund af de nye restriktioner og anbefalinger vil der blive afholdt online køberetsmøde

Onsdag den 16. december 2020 kl. 17:00

K/S St. Soels Energipark indbyder lokale borgere til borgermøde onsdag den 16. december 2020 kl. 17:00 til 18:30 i Sørvad Kultur og Idrætscenter, Vongstrupvej 11, 7550 Sørvad.

Her vil der blandt andet blive informeret om muligheden for at erhverve sig anparkter i den kommende energipark ved St. Soels.

Læs mere ved at klikke på annoncen til højre


Link til køberetsmøde liveevent:

Vejledning:

Når du skal se køberetsmøde på Computeren.

 • Klik på knappen ”Se på internettet i stedet”
 • Klik på ”Deltag anonymt”

Står der nu ”Livebegivenhed er ikke begyndt” på skærmen er alt ok, nu venter du bare til klokken bliver 17.00 og køberetsmødet begynder.

Når du skal se køberetsmødet på Iphone eller Ipad.

 • Klik på Link til køberetsmøde liveevent
 • Har du allerede MS Teams appen installeret på Iphone eller Ipad gå til pkt. 3, ellers gå til pkt. 2.1


Har du ikke MS Teams appen installeret vil du bllive mødt af knappen ”Hent i App Store”.
 • Klik på knappen og "hent Microsoft Teams Appen"
 • Når appen er installeret, gå tilbage til mailen og klik på Link til køberetsmøde liveevent igen

 • Klik på ”Deltag som gæst”
 • Skriv dit fornavn og tryk "Deltag i mødet"

Står der nu ”Livebegivenhed er ikke begyndt” på skærmen er alt ok, nu venter du bare til klokken bliver 17.00 og køberetsmødet begynder.

Husk du skal have lyd på 🙂

Bemærk, livebegivenheden bliver optaget og kan ses via linket på hjemmesiden frem til og med den 27. januar 2021.

 • Mødet afholdes kun online

 • Hele mødet bliver optaget og kan ses efterfølgende, hvis der opstår tekniske problemer.

 • Præsentationerne gøres tilgængelig på www.StSoelsEnergipark.dk i morgen torsdag

 • Spørgsmål undervejs, kan stilles under Q & A, eller på mail st.soels@ewe.dk. Vi vil løbende samle op. Såfremt vi ikke når at svare på alle spørgsmål, vil de blive besvaret og lagt på www.StSoelsEnergipark.dk torsdag/fredag.

 • Såfremt man ikke når at stille sit spørgsmål i dag, kan det altid sendes på st.soels@ewe.dk efterfølgende.

Læs om køberetsordning for både vindmøller og solcellerLæs om køberetsordning for både vindmøller og solcellerIfølge køberetsordningen skal opstillere af energiparker udbyde mindst 20 procent af projektet i ejerandele til kostpris.

Følgende borgere er ifølge VE-lovens § 15 berettiget til at afgive købstilbud:
1. Personer over 18 år, der er bopælsregistreret i CPR på en adresse eller ejer en fritidsbolig, der ligger inden for en afstand på 4,5 km fra Parken, i den periode hvor udbuddet afholdes. Fritidsboligen skal have været ejet af pågældende person i mindst 2 år før, udbuddet annonceres, og fritidsboligen må ikke anvendes til erhvervsmæssig udlejning, og

2. Personer over 18 år, der er bopælsregistreret i CPR på en adresse eller ejer en fritidsbolig i Holstebro Kommune eller Herning Kommune, i den periode hvor udbuddet afholdes. Fritidsboligen skal have været ejet af pågældende person i mindst 2 år før, udbuddet annonceres, og fritidsboligen må ikke anvendes til erhvervsmæssig udlejning.

Tilhører du den første gruppe, har du fortrinsret til køb af op
til 50 andele. Den øvrige gruppe har 2.-prioritet til køb af andele.

Hvornår foregår udbuddet?
For vindmøller afhænger tidspunktet for udbuddet af, om der er tale om hav- eller landvindmøller.

Udbud i forbindelse med solcelle- og landvindmølleparker må tidligst finde sted efter, at opstilleren af energiparken har sikret sig, at solcellerne og/eller vindmøllerne lovligt kan opføres efter byggeloven og regler udstedt i medfør heraf, hvilket først kan ske efter, at det kommunale plangrundlag (lokalplan m.v.) er endeligt godkendt.

Udbuddet skal samtidig ske inden solcellerne og/eller vindmøllerne tilsluttes det offentlige el-net.

Hvordan får jeg information om udbuddet?
Hvis du gerne vil købe andele i et solcelle- og/eller vindmølleprojekt, skal du holde øje med lokalaviserne. Udover lokalavisen vil udbuddet også blive annonceret her på siden www.vindparkstsoels.dk

Energistyrelsen driver en hjemmeside, hvor alle udbud bliver annonceret Køberetordningen.dk


Når udbuddet har været annonceret, kan du henvende dig til opstilleren og få yderligere information om solcelle- og/eller vindmølleprojektet og mulighederne for at købe andele. Du kan også hente udbudsmaterialet og annonceteksten via ovennævnte vindmølleprojektoversigt.

I løbet af udbudsperioden, som varer min. 8 uger, kan du desuden deltage i et offentligt møde om udbuddet, som opstilleren af energiparken er forpligtet til at afholde. Tid og sted for mødet vil fremgå af udbudsannoncen.

Mødet må tidligst afholdes 2 uger efter, at annoncen er indsat i avisen, og senest 4 uger inden fristen for afgivelse af købstilbud.


Sådan søger du om køberet

 • Hold øje med annoncering af udbuddet i lokalaviserne. Opstilleren af solcellerne og/eller vindmøllerne har pligt til at informere om mulighederne for at købe ejerandele ved annoncering i en lokalavis.
 • Send en ansøgning om ejerandele til udbyderen. Krav til ansøgningen vil fremgår af udbudsmaterialet.

Ovenstående er et udsnit fra www.energistyrelsen.dk hjemmeside, hvor du også kan søge yderligere information om ordningen. Har du konkrete spørgsmål omkring ordningen kan de rettes direkte til Energistyrelsen.dk, V.E.-administrationen på tlf. 70 21 50 74 eller på e-mail VE@ens.dk.

 • K/S St. Soels Energipark
 • Mariagervej 58B
 • 9500 Hobro
 • Danmark
 • 96207040